امور فرهنگي

امور فرهنگی در شرکت با انتشار نشریه یاکریم ، فصلنامه اختصاصی حیوانات خانگی انجام گرفت و اکنون با تغییر نام نشریه به ‌پارک در گستره وسیعترو پوشش اخبار و مطالب مرتبط با محیط زیست ادامه دارد.

هدف از انتشار نشریه پارک ، آموزش علاقمندان به محیط زیست و حیات وحش و حیوانات خانگی و اسب  ونیز ارایه اخبار و اطلاعات مفیددر این زمینه میباشد.

بگونه ای که در کنار اهتمام به نگهداری اصولی حیوانات  و پرندگان زینتی در خانه ، از جنبه های مختلف به اهمیت توجه و حفاظت از محیط زیست ومنابع گرانسنگ طبیعت پیرامونی بصورت علمی اما به زبانی  ساده وکاربردی درقالب نشریهُ دوماهنامه پرداخته میشود .

نشریه پارک پس از هر شماره انتشار ، در دکه های روزنامه فروشی ، داروخانه های و درمانگاههای دامپزشکی وخصوصاَ تعداد زیادی از مشترکین درسراسر کشور توزیع میشود.

در صورت نیاز و علاقه میتوانید با کلیک این قسمت " نشریه پارک " یا از طریق پرکردن صفحه تماس با ما و آگاهی ازشرایط عضویت  ،  عضو مشترکین نشریه پارک شوید.

Page Views: 503008 Paradise Turkeys |Large Animal |Veterinary Service |Pet Animal |Journal Affairs
Online Users: 1 All Rights Reserved to Torange Co.